/*تولتیپ */تولتیپ

از روزي كه خود را شناختم، لباس خارجي مصرف نكرده ام

  • 1391/7/10 8:14 بعد از ظهر
  • Posted by rafsanjani20
  • iran
  • rafsanjan
  • دسته ها :

 

خاطره اي از آيت الله مرعشي نجفي

روزي خياطشان گفته بود كه آقا دكمه اي كه ما مي گذاريم از خارج مي آيد، پاسخ داده

بود كه به جايش از همين قيتان هايي كه ساخت ايران

هست، دكمه درست كنيد.
بزرگان اين سرزمين هنوز خيلي پيش از آنكه نامي از سال حمايت از توليد ملي باشد، ضرورت استفاده از كالاهاي توليد داخل را دريافته بودند، آيت الله مرعشي نجفي از نمونه همين مردان خداي گونه است كه داستان نرفتنش به حج به خاطر عدم استطاعت مالي زبانزد خاص و عام ايرانيان و حتي غيرايرانيان شده است.
اين روحاني بزرگوار درباره لباسش مي گفت: از روزي كه من خود را شناختم، يك ذره لباس خارجي مصرف نكردم.

 

ايشان هر چه لباس مي پوشيد، ساخت داخل بود، روزي خياطشان گفته بود: آقا دكمه اي كه ما مي گذاريم از خارج مي آيد، و ايشان در پاسخ تأكيد كرده بود كه اگر كالايي غير ايراني است استفاده نكنيد، به جايش از همين قيتان هايي كه ساخت ايران هست، دكمه درست كنيد تا دكمه آن هم خارجي نباشد.
ضرورت توجه به امري با اهميت مصرف توليد ملي زمينه ساز و بستر ساز ايجاد خلاقيت و فرصت هاي فراوان شغلي در كشور است كه با تحقق آن جوانان شاغل مي شوند و مشكل هاي اقتصادي يكي پس از ديگري از دامنه زندگي مردم رخت بر مي بندند.

منبع :beest.irX