/*تولتیپ */تولتیپ

پيشنهادات براي حمايت و مصرف كالاهاي ايراني

  • 1391/9/29 10:23 صبح
  • Posted by rafsanjani20
  • iran
  • rafsanjan
  • دسته ها :

√ آگاهي هاي لازم بايد به مصرف‌كننده ارائه شود . او بايد بداند مصرف كالاي خارجي سليقه‌اي شخصي نيست .بلكه به معناي بيكار شدن جوان ايراني وپديد آمدن مشكلات همراه آن است .

√ در آموزش وپرورش ايران بايد برنامه‌ريزي شود تا با افزايش دانش فراگيران ، اطلاع او از هويت فرهنگي و منافع ملي افزايش يابد . متاسفانه بسياري از لوازم‌التحرير دانش‌آموزان ايراني از خارج وارد مي‌شود . اين به آن معناست كه ايراني از كودكي مي آموزد كالاي خارجي استفاده كند .

√ در راديو و تلويزيون بايد محدوديت‌هاي بيشتري براي تبليغات كالاهاي خارجي اتخاذ شود .تا رسانه‌ي ملي كاركردي ضد توسعه‌ي ملي نداشته باشد

√ متاسفانه نظام مالياتي كشور از توليد ماليات مي گيرد اما فعاليت‌هاي واسطه‌اي و دلالي ماليات نمي‌پردازد. يافتن راهكاري براي اخذ ماليات از سرمايه و درامد بايد مورد توجه قرار گيرد .

√ قاچاق كالا يكي از موانع توسعه در ايران است . فرهنگ شهروندان بايد به‌گونه‌اي تغيير كند كه هر شهروند بداند مصرف كالاي قاچاق به معناي بيكاري جوان ايراني است .

√ مسئولين الگوي مردم هستند . ساده زيستي واستفاده از كالاي ايراني از جمله وظايف آنهاست .

√ حقوق گمركي كالاهاي تجملي و كالاهايي كه مشابه آن در ايران توليد مي شود بايد افزايش يابد .

√ خودباوري در بين جوانان ايراني بايد افزايش يابد .اينكه ايراني مي تواند هر كالايي را توليد كند بايد در نظام آموزشي وصنعتي كشور نهادينه شود .

√ صدور گاز ونفت كشور به صورت خام بايد در يك برنامه ي زمان‌بندي شده متوقف شود و ياتاحد ممكن كاهش يابد .وبا استفاده از اين منابع كالاهايي با ارزش افزوده توليد شود .

√ صنايع ايران بايد تا حد ممكن دروني شود . يعني كارخانه ها و شركت هاي ايراني نيازهاي خود را از داخل تامين نمايند .

√ ايرانيان به توليد محصول باكيفيت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخي از توليدكنندگان از كيفيت كالاي خود بكاهند .تشويق توليدكنندگان كالاي باكيفيت در كنار صادركنندگان بايد مورد توجه قرار گيرد .

√ بايد از كالاهايي كه اشتغال زياد توليد مي‌كند حمايت كرد .مثل صنايع دستي . زيرا حدود 10 ميليون ايراني يا به صورت دائم ويا فصلي از اين صنعت ارتزاق مي‌كنند. به‌ويژه در مناطق روستايي. عدم حمايت از صنايع دستي باعث بيكاري آنها و خالي شدن روستاها از جمعيت مي شود.X